Wstrząs mózgu u dziecka – czy jest się czego obawiać?

Wstrząśnienie mózgu to poważny uraz głowy, na który narażone są dzieci w każdym wieku. Należy do grupy lekkich urazów mózgu, które stanowią ok. 80% wszystkich pourazowych uszkodzeń tego organu. W większości przypadków skutki wstrząsu są krótkotrwałe i przemijające, jednak w określonych sytuacjach powrót do zdrowia może trwać nawet kilka miesięcy.

Wstrząśnienie mózgu może być konsekwencją urazu głowy, a także wynikać z gwałtownego przyśpieszenia i zwolnienia ruchu głowy – np. podczas wypadku samochodowego u kierowcy lub pasażera zapiętego pasami bezpieczeństwa. Wstrząs mózgu może dotyczyć dzieci , które uprawiają sporty, takie jak np. piłka nożna, narciarstwo lub akrobatyka. Zaburzenia równowagi, ból głowy lub zawroty pojawiają się niekiedy po zbyt intensywnej i energicznej zabawie na placu zabaw lub boisku szkolnym. Bywa, że wstrząśnienie mózgu u dzieci wiąże się z utratą przytomności i brakiem pamięci okoliczności urazu.

Wstrząs mózgu u dziecka. Objawy

Jakie mogą wystąpić objawy wstrząsu mózgu u dziecka? W wyniku urazu głowy pojawia się zwykle ból głowy, któremu bardzo często towarzyszą nudności i wymioty. Może wystąpić przejściowa utrata przytomności, która zazwyczaj trwa mniej niż godzinę.

U niektórych dzieci obserwuje się splątanie, niepamięć okoliczności urazu, spowolnienie i zmęczenie, a nawet zaburzenia równowagi. Tym, co powinno zaniepokoić każdego opiekuna, jest niewyraźna mowa, zawroty głowy i wzmożona senność.

Objawy wstrząsu mózgu u dziecka, które mogą pojawić się nawet w ciągu kilku godzin lub dni po urazie, to najczęściej zaburzenia koncentracji i pamięci, wzmożona wrażliwość na hałas i światło, jak i również problemy z uczeniem się. Dziecko może wykazywać zwiększoną drażliwość i inne zaburzenia osobowości, mieć problemy z zasypianiem i spokojnym przespaniem całej nocy, a nawet zaburzenia węchu i smaku. Wstrząśnienie mózgu u dziecka, ze względu na występujące objawy, można podzielić na:

  • lekkie I stopnia, które trwa do 15 minut i nie towarzyszy mu utrata przytomności;
  • średnie II stopnia, bez utraty przytomności, z objawami powyżej 15 minut;
  • silne III stopnia, gdy dochodzi do utraty przytomności.

Leczenie wstrząsu mózgu

Wstrząśnienie mózgu u dziecka wymaga bacznej obserwacji i pilnej diagnostyki, gdy pojawiają się jakiekolwiek niepokojące objawy. Jeśli dziecko doznało urazu i uderzyło o twardą powierzchnię, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Jeżeli maluch upadł z dużej wysokości lub wystąpiło u niego krwawienie, należy wezwać pogotowie ratunkowe. Podobne postępowanie jest konieczne, gdy Twoja pociecha straciła przytomność na dłużej niż dwie minuty, albo gdy naprzemiennie traci świadomość i ją odzyskuje.

wstrząs mózgu

Bezpośrednio po lekkim urazie głowy u dziecka należy zapewnić mu możliwość odpoczynku, najlepiej w pozycji leżącej. Wizyta u lekarza jest obowiązkowa, gdy u dziecka występują nawracające wymioty, widoczne są zmiany w jego zachowaniu, maluch ma problemy z rozpoznawaniem osób i miejsca, w którym się znajduje. Szczegółowe badanie u specjalisty jest wymagane, gdy dziecko ma zaburzenia widzenia, można zaobserwować u niego poszerzenie jednej lub obu źrenic, doszło do napadu padaczkowego, albo utrzymują się nawracające zawroty głowy.

Badanie lekarskie opiera się przede wszystkim o rozmowę z pacjentem i jego rodzicami, czyli przeprowadzane są szczegółowy wywiad oraz badanie neurologiczne. Jeżeli jest to wskazane, lekarz może zlecić poszerzoną diagnostykę obrazową, która najczęściej obejmuje wykonanie tomografii komputerowej (TK) głowy. W rzadkich przypadkach badaniem, które zalecić może lekarz, jest rezonans magnetyczny (MRI).

Leczenie opiera się na odpoczynku, który polega na pozostaniu dziecka w domu bądź, jeżeli tak zdecyduje lekarz, w szpitalu. Dziecko powinno czasowo unikać aktywności fizycznej i uprawiania sportu. Bardzo ważne jest ograniczenie ilości bodźców, które pochodzą z zewnątrz, zwłaszcza dostarczanych przez urządzenia audiowizualne. Jeżeli u dziecka utrzymuje się silny ból głowy, lekarz może przepisać paracetamol.

Wstrząs mózgu – powikłania

W większości przypadków w następstwie wstrząśnienia mózgu u dziecka nie dochodzi do poważnych komplikacji i najmłodsi pacjenci szybko wracają do pełnej sprawności. Istotne jest baczne obserwowanie dziecka, gdyż niepokojące symptomy mogą wskazywać na ewentualnie powikłania, takie jak pojawienie się krwiaka wewnątrzczaszkowego.

W niektórych sytuacjach wstrząs mózgu może prowadzić do przykrych następstw. Ból i zawroty głowy mogą wskazywać na wystąpienie zespołu powstrząśnieniowego. Jego objawami są również problemy z koncentracją oraz pamięcią.

Gdy lekarz diagnozuje wstrząs mózgu, powikłania mogą towarzyszyć dziecku nawet do kilku miesięcy po urazie. Długofalowymi konsekwencjami urazu głowy i wstrząsu mogą być problemy neurologiczne, utrata pamięci, a nawet zaburzenia psychiczne.

Wstrząśnienie mózgu u dziecka. Czy można go uniknąć?

Chociaż urazy głowy to częsty problem wśród dzieci, można starać się ograniczyć ryzyko ich wystąpienia. Najważniejszym sposobem zapobiegania wstrząsowi mózgu u dziecka jest unikanie sytuacji, w których najczęściej dochodzi do urazów. Pomaga w tym stosowanie sprzętu chroniącego głowę podczas uprawiania sportów, zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem i korzystanie z atestowanych fotelików samochodowych.

wstrząs mózgu

Warto także spróbować wyeliminować czynniki ryzyka urazu głowy w domu – zabezpieczenie mebli domowych, schodów, nadzorowanie aktywności dzieci przez osoby dorosłe mogą sprawić, że urazy będą o wiele rzadsze. Jeśli Twoje dziecko dozna wstrząśnienia mózgu, dodatkową pomocą będzie indywidualnie dopasowane ubezpieczenie NNW dla dziecka.

NNW w LINK4 Mama to gwarancja, że Twoje dziecko  może otrzymać świadczenie w wysokości 1000 zł.

Wstrząśnienie mózgu u dziecka. Kilka słów na koniec

Wstrząs mózgu u dziecka może wyglądać groźnie i prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. W przypadku urazu głowy konieczna jest baczna obserwacja dziecka, a gdy doszło do utraty przytomności – niezbędny może okazać się kontakt z pogotowiem ratunkowym.

Jeśli Twoje dziecko doznało wstrząśnienia mózgu, skonsultuj się z lekarzem i przekaż wszystkie informacje, które pomogą w dalszej diagnostyce. Jeśli chcesz otrzymać profesjonalną pomoc i nie chcesz martwić się skutkami urazu głowy u dziecka, zdecyduj się na ubezpieczenie NNW w LINK4 Mama, które jest niezawodnym wsparciem na każdym etapie walki z chorobą. Zapoznaj się z naszą ofertą i chroń swoje dziecko najlepiej, jak potrafisz!


Oblicz składkę

Dotyczy produktu NNW, który wchodzi w zakres ubezpieczenia Dziecko. Szczegółowe informacje sprawdź w OWU Dziecko dostępnym na stronie www.link4mama.pl

Mamo, chcesz zgłosić szkodę?

Zadzwoń pod numer!
Zadzwoń pod numer!
604 14 14 14
Pamiętaj, by przygotować wcześniej PESEL lub numer polisy.

Pamiętaj, by przygotować wcześniej PESEL lub numer polisy.