Wstrząs mózgu u dziecka – czy jest się czego obawiać?

Wstrząśnienie mózgu to poważny uraz głowy, na który narażone są dzieci w każdym wieku. Należy do grupy lekkich urazów mózgu, które stanowią ok. 80% wszystkich pourazowych uszkodzeń tego organu. W większości przypadków skutki wstrząsu są krótkotrwałe i przemijające, jednak w określonych sytuacjach powrót do zdrowia może trwać nawet kilka miesięcy.

Wstrząśnienie mózgu może być konsekwencją urazu głowy, a także wynikać z gwałtownego przyśpieszenia i zwolnienia ruchu głowy – np. podczas wypadku samochodowego u kierowcy lub pasażera zapiętego pasami bezpieczeństwa. Wstrząs mózgu może dotyczyć dzieci , które uprawiają sporty, takie jak np. piłka nożna, narciarstwo lub akrobatyka. Zaburzenia równowagi, ból głowy lub zawroty pojawiają się niekiedy po zbyt intensywnej i energicznej zabawie na placu zabaw lub boisku szkolnym. Bywa, że wstrząśnienie mózgu u dzieci wiąże się z utratą przytomności i brakiem pamięci okoliczności urazu.

Wstrząs mózgu u dziecka. Objawy

Jakie mogą wystąpić objawy wstrząsu mózgu u dziecka? W wyniku urazu głowy pojawia się zwykle ból głowy, któremu bardzo często towarzyszą nudności i wymioty. Może wystąpić przejściowa utrata przytomności, która zazwyczaj trwa mniej niż godzinę.

U niektórych dzieci obserwuje się splątanie, niepamięć okoliczności urazu, spowolnienie i zmęczenie, a nawet zaburzenia równowagi. Tym, co powinno zaniepokoić każdego opiekuna, jest niewyraźna mowa, zawroty głowy i wzmożona senność.

Objawy wstrząsu mózgu u dziecka, które mogą pojawić się nawet w ciągu kilku godzin lub dni po urazie, to najczęściej zaburzenia koncentracji i pamięci, wzmożona wrażliwość na hałas i światło, jak i również problemy z uczeniem się. Dziecko może wykazywać zwiększoną drażliwość i inne zaburzenia osobowości, mieć problemy z zasypianiem i spokojnym przespaniem całej nocy, a nawet zaburzenia węchu i smaku. Wstrząśnienie mózgu u dziecka, ze względu na występujące objawy, można podzielić na:

  • lekkie I stopnia, które trwa do 15 minut i nie towarzyszy mu utrata przytomności;
  • średnie II stopnia, bez utraty przytomności, z objawami powyżej 15 minut;
  • silne III stopnia, gdy dochodzi do utraty przytomności.

Leczenie wstrząsu mózgu

Wstrząśnienie mózgu u dziecka wymaga bacznej obserwacji i pilnej diagnostyki, gdy pojawiają się jakiekolwiek niepokojące objawy. Jeśli dziecko doznało urazu i uderzyło o twardą powierzchnię, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Jeżeli maluch upadł z dużej wysokości lub wystąpiło u niego krwawienie, należy wezwać pogotowie ratunkowe. Podobne postępowanie jest konieczne, gdy Twoja pociecha straciła przytomność na dłużej niż dwie minuty, albo gdy naprzemiennie traci świadomość i ją odzyskuje.

wstrząs mózgu

Bezpośrednio po lekkim urazie głowy u dziecka należy zapewnić mu możliwość odpoczynku, najlepiej w pozycji leżącej. Wizyta u lekarza jest obowiązkowa, gdy u dziecka występują nawracające wymioty, widoczne są zmiany w jego zachowaniu, maluch ma problemy z rozpoznawaniem osób i miejsca, w którym się znajduje. Szczegółowe badanie u specjalisty jest wymagane, gdy dziecko ma zaburzenia widzenia, można zaobserwować u niego poszerzenie jednej lub obu źrenic, doszło do napadu padaczkowego, albo utrzymują się nawracające zawroty głowy.

Badanie lekarskie opiera się przede wszystkim o rozmowę z pacjentem i jego rodzicami, czyli przeprowadzane są szczegółowy wywiad oraz badanie neurologiczne. Jeżeli jest to wskazane, lekarz może zlecić poszerzoną diagnostykę obrazową, która najczęściej obejmuje wykonanie tomografii komputerowej (TK) głowy. W rzadkich przypadkach badaniem, które zalecić może lekarz, jest rezonans magnetyczny (MRI).

Leczenie opiera się na odpoczynku, który polega na pozostaniu dziecka w domu bądź, jeżeli tak zdecyduje lekarz, w szpitalu. Dziecko powinno czasowo unikać aktywności fizycznej i uprawiania sportu. Bardzo ważne jest ograniczenie ilości bodźców, które pochodzą z zewnątrz, zwłaszcza dostarczanych przez urządzenia audiowizualne. Jeżeli u dziecka utrzymuje się silny ból głowy, lekarz może przepisać paracetamol.

Wstrząs mózgu – powikłania

W większości przypadków w następstwie wstrząśnienia mózgu u dziecka nie dochodzi do poważnych komplikacji i najmłodsi pacjenci szybko wracają do pełnej sprawności. Istotne jest baczne obserwowanie dziecka, gdyż niepokojące symptomy mogą wskazywać na ewentualnie powikłania, takie jak pojawienie się krwiaka wewnątrzczaszkowego.

W niektórych sytuacjach wstrząs mózgu może prowadzić do przykrych następstw. Ból i zawroty głowy mogą wskazywać na wystąpienie zespołu powstrząśnieniowego. Jego objawami są również problemy z koncentracją oraz pamięcią.

Gdy lekarz diagnozuje wstrząs mózgu, powikłania mogą towarzyszyć dziecku nawet do kilku miesięcy po urazie. Długofalowymi konsekwencjami urazu głowy i wstrząsu mogą być problemy neurologiczne, utrata pamięci, a nawet zaburzenia psychiczne.

Wstrząśnienie mózgu u dziecka. Czy można go uniknąć?

Chociaż urazy głowy to częsty problem wśród dzieci, można starać się ograniczyć ryzyko ich wystąpienia. Najważniejszym sposobem zapobiegania wstrząsowi mózgu u dziecka jest unikanie sytuacji, w których najczęściej dochodzi do urazów. Pomaga w tym stosowanie sprzętu chroniącego głowę podczas uprawiania sportów, zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem i korzystanie z atestowanych fotelików samochodowych.

wstrząs mózgu

Warto także spróbować wyeliminować czynniki ryzyka urazu głowy w domu – zabezpieczenie mebli domowych, schodów, nadzorowanie aktywności dzieci przez osoby dorosłe mogą sprawić, że urazy będą o wiele rzadsze. Jeśli Twoje dziecko dozna wstrząśnienia mózgu, dodatkową pomocą będzie indywidualnie dopasowane ubezpieczenie NNW dla dziecka.

NNW w LINK4 Mama to gwarancja, że Twoje dziecko  może otrzymać świadczenie w wysokości 1000 zł.

Wstrząśnienie mózgu u dziecka. Kilka słów na koniec

Wstrząs mózgu u dziecka może wyglądać groźnie i prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. W przypadku urazu głowy konieczna jest baczna obserwacja dziecka, a gdy doszło do utraty przytomności – niezbędny może okazać się kontakt z pogotowiem ratunkowym.

Jeśli Twoje dziecko doznało wstrząśnienia mózgu, skonsultuj się z lekarzem i przekaż wszystkie informacje, które pomogą w dalszej diagnostyce. Jeśli chcesz otrzymać profesjonalną pomoc i nie chcesz martwić się skutkami urazu głowy u dziecka, zdecyduj się na ubezpieczenie NNW w LINK4 Mama, które jest niezawodnym wsparciem na każdym etapie walki z chorobą. Zapoznaj się z naszą ofertą i chroń swoje dziecko najlepiej, jak potrafisz!

Dotyczy produktu NNW, który wchodzi w zakres ubezpieczenia Dziecko. Szczegółowe informacje sprawdź w OWU Dziecko dostępnym na stronie www.link4mama.pl

Mamo, chcesz zgłosić szkodę?

Link 4 mama
Zadzwoń pod numer!
604 14 14 14
Link 4 mama

Pamiętaj, by przygotować wcześniej PESEL lub numer polisy.