Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce uprawnia do bezpłatnego korzystania ze świadczeń medycznych w placówkach, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednym z warunków posiadania takiego ubezpieczenia jest regularne opłacanie składek zdrowotnych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli krótko mówiąc, legalne zatrudnienie. Co zrobić w sytuacji, gdy nie pracujesz i nie odprowadzasz składek? Wyjaśniamy jak wybrnąć z sytuacji opisywanej jako “pobyt w szpitalu, a brak ubezpieczenia”.

Brak ubezpieczenia NFZ a pobyt w szpitalu. Jak do tego dochodzi?

W Polsce prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej mają dzieci do 18. roku życia i inni, również dorośli członkowie rodziny, dopisani do konta osoby ubezpieczonej w ZUS. Warunkiem jest bliskie pokrewieństwo – do swojego ubezpieczenia zdrowotnego możesz dopisać dzieci, współmałżonka i rodziców lub dziadków (pod warunkiem, że mieszkacie w tym samym gospodarstwie domowym). Mama przebywająca na urlopie wychowawczym, mimo że nie otrzymuje wynagrodzenia, jest ubezpieczona w ZUS.

Brak opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne może wynikać również z błędu pracodawcy lub zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, która nie jest jeszcze w pełni “ozusowana”. Wówczas możesz być zaskoczony, gdy podczas przyjęcia do szpitala okaże się, że jesteś nieubezpieczony. W sytuacji, gdy jesteś zatrudniony na umowę o pracę, Twój pracodawca ma obowiązek opłacać za Ciebie comiesięczną składkę. Jeśli tego nie robi, to wina jest po jego stronie i to on powinien ponieść koszty Twojego pobytu w szpitalu. Aby uniknąć kłopotliwych sytuacji, warto sprawdzić w ZUS czy należne składki są odprowadzane, a Ty i Twoje dzieci macie prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

brak ubezpieczenia a pobyt w szpitalu

Zatem nie musisz pracować lub uczyć się, by mieć prawo do świadczeń medycznych. Co w sytuacji, gdy osoba niepracująca nie ma możliwości dopisania się do ubezpieczenia członka rodziny lub stale przebywa za granicą i nie odprowadza składek ZUS w Polsce? Taka osoba nie ma prawa do świadczeń medycznych.

Co w sytuacji, gdy zdarzy się brak ubezpieczenia zdrowotnego, a pobyt w szpitalu jest konieczny? Niestety oznacza to ogromne koszty, ponieważ za wszystkie świadczenia trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni. Osoba nieubezpieczona nie ma prawa do podstawowej opieki medycznej za darmo. Nie wspominając już o opiece specjalistów, zabiegach operacyjnych, leczeniu ambulatoryjnym czy rehabilitacji.

Brak ubezpieczenia a pobyt w szpitalu – z jakimi kosztami możesz się liczyć?

Każda usługa medyczna w Polsce ma swoją cenę, zresztą podobnie jest na całym świecie. Jeśli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego i trafisz do szpitala, to będziesz musiała pokryć wszystkie koszty związane z leczeniem. Po pierwsze sam pobyt, czyli łóżko szpitalne i wyżywienie – w zależności od placówki.

“Osobodzień” w szpitalu kosztuje od ok. 120 zł na oddziale pediatrycznym po ponad 3000 zł w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych. Warto zaznaczyć, że na takie oddziały trafiamy zwykle po wypadkach i są to sytuacje nieprzewidziane. Za poradę lekarską na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zapłacimy od 100 zł do 400 zł plus za każdą godzinę pobytu od 60 zł do 100 zł.

Do kwot „za łóżko” należy doliczyć również koszty zabiegów, które będą wykonywane w toku leczenia. Poniżej lista cen podstawowych zabiegów medycznych i badań, za które trzeba zapłacić, gdy nie posiadamy ubezpieczenia medycznego:

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – 350 PLN,
 • Usunięcie magnesem ciała obcego z rogówki – 1250 PLN,
 • Usunięcie ciała obcego na oddziale okulistycznym na rzecz SOR – 400 PLN,
 • Badanie USG – 100 PLN,
 • Holter EKG – 100 PLN,
 • Mammografia – 200 PLN,
 • Gastroskopia – 250 PLN,
 • Bronchoskopia – 500 PLN,
 • Kolonoskopia – 400 PLN,
 • Rezonans magnetyczny głowy bez kontrastu – 500 PLN,
 • Tomografia komputerowa – 500 PLN,
 • Nastawienie złamania/zwichnięcia (zamknięte unieruchomienie gipsowe ramię, przedramię, ręka, podudzie) wymagające hospitalizacji – 1600 PLN,
 • Operacja „łokcia tenisisty” – 3200 PLN,
 • Operacja ścięgna Achillesa – 4000 PLN,
 • Operacyjne leczenie złamań kości i powikłań zrostu kostnego – 5000 PLN,
 • Artroskopia stawu kolanowego – 5000 PLN,
 • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego – 15000 PLN,
 • Usunięcie szwów lub zmiana opatrunku – 60 PLN.

Naturalnie koszty poważnych operacji są znacznie wyższe, a do tego należy doliczyć jeszcze leczenie farmakologiczne. Zatem poza rachunkiem ze szpitala otrzymamy również zestawienie kosztów ze szpitalnej apteki. Wiesz już więc, z czym związany jest temat “brak ubezpieczenia a leczenie szpitalne”.

Osoby nieubezpieczone mają w takiej sytuacji dwa wyjścia – pierwsze to wsteczne zgłoszenie do ZUS. Warunkiem jest rzecz jasna posiadanie prawa do ubezpieczenia. Jeśli nie byłaś zgłoszona przez pracodawcę, wówczas to on powinien ten błąd jak najszybciej naprawić. Kiedy miałaś prawo z tytułu opłacania składek przez współmałżonka to na zgłoszenie macie 30 dni od skorzystania ze świadczeń medycznych. Jeśli w tym czasie dokonacie skutecznego zgłoszenia, NFZ nie rozpocznie procedury dochodzenia od Ciebie zwrotu kosztów świadczeń.

Kto może skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej bez posiadania prawa do ubezpieczenia? Osoba, która nie osiąga kryterium dochodowego w wysokości: dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie – 528 zł zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358).

Pamiętaj, że medycy nie odmówią Ci pomocy, gdy stwierdzą brak ubezpieczenia. Pobyt w szpitalu i podstawowe zabiegi w celu ratowania zdrowia i życia otrzyma każda osoba – również ta nieubezpieczona.

brak ubezpieczenia a pobyt w szpitalu

Jak jeszcze możesz zabezpieczyć swoje zdrowie jako mama?

Nie ma wątpliwości co do tego, że o posiadanie prawa do bezpłatnej opieki medycznej trzeba zadbać. Dopełnienie formalności nie trwa zbyt długo i nie jest kłopotliwe. Jeśli nie pracujesz, dopisz siebie i dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego pracującego taty lub zarejestruj się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Dzięki temu unikniesz problemów finansowych związanych z leczeniem.

Dobrze jest również skorzystać z prywatnego ubezpieczenia. Polisy na życie oferują również pakiety medyczne, dzięki którym masz dostęp do konsultacji w prywatnych placówkach. Mają one tę przewagę nad państwowymi lecznicami, że na wizytę lub zabieg nie trzeba czekać miesiącami. Prywatne ubezpieczenie to również świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu – rozwiązanie idealne dla samozatrudnionych, którzy wraz ze zdolnością do pracy tracą również dochody.

Pobyt w szpitalu a brak ubezpieczenia zdrowotnego. Kilka słów na koniec

Wiesz już jakie koszty wiążą się z sytuacją, gdy brak ubezpieczenia a pobyt w szpitalu jest nieunikniony. Rozsądek podpowiada zatem, by jak najszybciej dopełnić formalności, które pozwolą uzyskać prawo do podstawowej opieki zdrowotnej. Warto rozważyć również dodatkowe ubezpieczenie indywidualne, aby domowy budżet nie ucierpiał, gdy pojawią się problemy ze zdrowiem.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach sprawdź w OWU LINK4 Mama na www.link4mama.pl

Mamo, chcesz zgłosić szkodę?

Link 4 mama
Zadzwoń pod numer!
604 14 14 14
Link 4 mama

Pamiętaj, by przygotować wcześniej PESEL lub numer polisy.