Rodzice XXI wieku mają większą świadomość, jeśli chodzi o psychologię dziecięcą. Prawdopodobnie dlatego często negują przyjęte w placówkach oświatowych schematy i poszukują innych rozwiązań. Polskie przedszkola i szkoły nie są już takie jak w poprzedniej epoce, ale wiele zmian dobrze byłoby jeszcze wprowadzić.

Dyskusja na temat systemu edukacji trwa, a tymczasem rodzice na własną ręką poszukują metod nauczania, które zapewnią ich dzieciom lepszy start i pozbawioną niepotrzebnego stresu edukację. Dekadę temu w powszechnej świadomości rodziców pojawił się termin metoda Montessori. Osób które decydują się na przyswajanie wiedzy przez swoje dzieci w ten sposób, wciąż przybywa. Postaramy się więc wyjaśnić, jak wygląda nauka w szkole Montessori.

Montessori – szkoła, która różni się od klasycznych placówek

Metoda Montessori została po raz pierwszy opisana na początku XX wieku, kiedy włoska lekarka Maria Montessori obserwowała dzieci, aby zobaczyć, w jaki sposób dowiadują się o otaczającym je świecie. Starała się stworzyć szkołę, która przemawiałaby do dzieci, zamiast zmuszać je do zachowywania się w określony sposób.

Dziś szkoły Montessori prowadzą zajęcia na podstawie obserwacji zapisanych przez Marię Montessori. Tak właśnie powstała osławiona metoda Montessorina czym polega jej wyjątkowość? Cały system opiera się na konkretnych regułach. Trzeba je poznać, aby podjąć decyzję czy warto w taki sposób przekazywać wiedzę swojemu dziecku. 10 zasad Montessori, czyli jak wygląda aktywność dzieci w szkole montessoriańskiej.

Zasady Montessori są bardzo proste i gdy przyjrzysz się im dokładniej, okaże się, że to naprawdę dobra droga.

Wolność z ograniczeniami

Główną cechą Montessori jest wolność. Swoboda eksploracji. Wiele osób błędnie jednak rozumie znaczenie wolności jako „pozwalania dziecku robić, co chce i kiedy chce”. Aby dzieci chciały poznawać świat, muszą czuć się wolne i doceniane. W ten sposób dziecko nauczy się szacunku do otoczenia, rzeczy osobistych i kontrolowania swoich impulsów. Warto przy tym pamiętać, że młodsze dzieci faktycznie potrzebują więcej ograniczeń dla zapewnienia im bezpieczeństwa.

Przygotowane środowisko

Jednym z definiujących aspektów zasad Montessori w klasie i w domu jest idea „przygotowanego środowiska”. W takim środowisku dzieci uczą się dbać o przydzieloną im przestrzeń. Jest ona dobrze zorganizowana, dzięki czemu dzieci mogą ja poznawać w swoim tempie, kierując się wyłącznie własną ciekawością.

Obserwacja

Metoda Montessori powstała poprzez obserwację bawiących się dzieci. Tak jak instruktorzy Montessori obserwują dzieci, aby zobaczyć, jak się rozwijają, tak Ty jako rodzic możesz wiele dowiedzieć się o swoim dziecku. Dzięki prostej obserwacji zauważysz szczególne zainteresowania oraz umiejętności, których próbują się nauczyć.

Realistyczny świat

Dzieci często żyją w świecie fantazji, mimo że ich umysły nie są jeszcze zdolne do abstrakcyjnego myślenia. Zasady Montessori zalecają wprowadzanie fantazji później, po zdobyciu przez dzieci edukacji opartej na rzeczywistości. Chociaż unikanie wszelkich fantazji jest trudne, klasy i gospodarstwa domowe korzystające z metody Montessori mogą skupić się na modelowaniu codziennego życia – gotowaniu, sprzątaniu, czytaniu o świecie przyrody i zabawie na świeżym powietrzu.

Edukacja pokojowa

Kluczową zasadą, którą stosuje każda szkoła Montessori na całym świecie, jest pokój. Metoda Montessori koncentruje się na prawdziwym świecie, radzeniu sobie ze stresem i sposobach pokojowego rozwiązywania konfliktów. Ten rodzaj edukacji polega na mówieniu o niesprawiedliwości społecznej, omawianiu pozytywnych i negatywnych emocji, tolerancji, empatii i szacunku.

Mniej znaczy więcej

Metoda Montessori uczy dzieci, że rozbuchana konsumpcja jest niepotrzebna. Im mniej zabawek ma dziecko, tym lepiej może poznawać swój świat i znaleźć w nim porządek. Zbyt duży wybór zmniejsza wartość każdego przedmiotu, zatem ta zasada Montessori uczy również szanowania przedmiotów codziennego użytku.

Żadnych kar ani nagród

Maria Montessori odkryła poprzez obserwację, że ani kara, ani nagroda nie są skutecznym sposobem dyscyplinowania dzieci. To, co uznała za skuteczne, nazywa się „wewnętrzną dyscypliną”, która wynika z poczucia odpowiedzialności dziecka.

Dzieci muszą czuć, że są szanowane, kiedy czują uczciwą więź z rodzicami. Kiedy wiedzą, że wnoszą swój wkład w życie innych, będą pilnie pracować. Oczywiście rodzice muszą również wskazywać naturalne konsekwencje niepożądanych zachowań. Dzieci w naturalny sposób nauczą się, co się dzieje, gdy zachowują się agresywnie lub świadomie niszczą swoje rzeczy. Ważne jest również, aby pamiętać, że nie musisz chwalić dziecka za każdym razem, gdy coś zrobi. Dzieci naturalnie chcą się uczyć, nie potrzebują nagród, aby zmotywować się do nauki.

Wyostrz zmysły

Od chwili, gdy dziecko bierze pierwszy oddech, wykorzystuje każdy ze swoich zmysłów. Niektóre z nich są silniejsze od innych i z czasem staną się dominujące. Jednak dziecko w wieku od narodzin do 6 roku życia jest znacznie bardziej wyczulone na dotyk, smak, węch, wzrok i słuch niż dorośli. Dlatego zasady Montessori kładą nacisk na konieczność korzystania z przedmiotów naturalnych. Drewno, tkaniny i inne naturalne materiały są preferowane w stosunku do plastiku, który nie ma smaku ani tekstury. Sale lekcyjne Montessori zapewniają przedmioty o szerokiej gamie wag, rozmiarów, kolorów i faktur, aby wyostrzyć zmysły.

Czas pracy odpowiedni do zadania

Podczas gdy w tradycyjnych szkołach lekcje trwają zawsze 45 minut, szkoła Montessori wyznacza przerwy po wykonaniu zadania. Tematy dostosowane są do wieku uczniów, ale zawsze prowadzi się lekcje tyle czasu, ile jest potrzebne, by wyczerpać zagadnienie.

Skoki rozwojowe

W trakcie rozwoju dziecka zdarza się, że zdolność jednostki do gromadzenia i przechowywania informacji lub opanowania umiejętności dramatycznie wzrasta.

W szkole Montessori nauczyciele wiedzą, jak zidentyfikować skoki rozwojowe u swoich uczniów i zapewnią zasoby potrzebne do przyspieszenia nauki.

Jak wygląda nauka w szkole Montessori?

Czytając powyższe zasady, mogłeś zorientować się, czym różni się szkoła Montessori. Na czym polega zmiana, która sprawia, że ten model nauczania jest znacznie inny od tego, który znasz z czasów dzieciństwa? Z pewnością bardzo ważną rolę odgrywają tu nauczyciele, którzy mają stanowić wzór do naśladowania. Wbrew ogólnych opiniom nie jest to metoda bezstresowa, choć nie stosuje się w niej kar.

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że szkoły i przedszkola Montessori nie są państwowe. Jeśli chcesz, by Twoje dziecko uczęszczało do placówki, w której stosowana jest metoda Montessori, musisz liczyć się z kosztami nauki prywatnej.

Szkoła Montessoripodsumowanie

Jeśli szukasz alternatywy ścieżki edukacyjnej dla swojego dziecka, powinna zainteresować Cię metoda Montessori. Na czym polega jej wyjątkowość? Oparta jest na bardziej naturalnych potrzebach rozwojowych dzieci. Jednak jeśli oczekujesz spektakularnych rezultatów, pamiętaj, że szkoła Montessori będzie wymagać przeniesienia swoich zasad na domowy grunt.

Zasady Montessori są sensowne i bardzo przemyślane – jedną z nich jest wsparcie naturalnej ciekawości, która ma każde dziecko. Jej rozwój będzie wiązał się z aktywnością pociechy. Zapewnij więc odpowiednie bezpieczeństwo maluchowi podczas poznawania przez niego świata. Możesz to zrobić za pomocą ubezpieczenia NNW dziecka w ramach Pakietu LINK4 Mama i Tata. Jeśli ulegnie kontuzji lub wypadkowi podczas zajęć pozalekcyjnych, wypłacimy świadczenie, które wspomoże wydatki związane z nieszczęśliwym zdarzeniem. Sprawdź, na jakie wsparcie możesz liczyć w ramach naszych polis dla rodziny.

 

 

Oblicz składkę

 

 

Szczegółowe informacje o produktach sprawdź w OWU Mama i OWU Dziecko dostępnych na www.link4mama.pl.

 

 

 

Mamo, chcesz zgłosić szkodę?

Zadzwoń pod numer!
Zadzwoń pod numer!
604 14 14 14
Pamiętaj, by przygotować wcześniej PESEL lub numer polisy.

Pamiętaj, by przygotować wcześniej PESEL lub numer polisy.