Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia to powinność rodziców, która wynika z przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3., każda osoba, podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, musi zgłosić do niego również członków rodziny. Nie zawsze rodzice wiedzą jednak, jak dopełnić formalności, a także na jakiego rodzaju ochronę mogą liczyć dzięki ubezpieczeniu. Jeśli Ty też masz wątpliwości, przygotowaliśmy kompleksowy poradnik.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia. Co oferuje ZUS? 

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zapewnia dostęp do dwóch rodzajów ubezpieczenia: społecznego oraz zdrowotnego. Pierwsze z nich dotyczy pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzących pozarolniczą działalność oraz duchownych. Składki emerytalno-rentowe i chorobowe mogą być dobrowolne – oznacza to, że zainteresowany może, ale nie musi korzystać z ubezpieczenia w tym zakresie.

Drugie z ubezpieczeń obejmuje składki zdrowotne. Lista osób, dla których są one obowiązkowe, ma charakter zamknięty. Wśród osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia znajdują się między innymi:

  • rolnicy, ich domownicy i pomocnicy,
  • żołnierze,
  • funkcjonariusze służb ochrony państwa,
  • duchowni,
  • emeryci i renciści,
  • bezrobotni,
  • uczniowie i studenci.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje również dzieci. Aby maluch zyskał prawo do publicznej ochrony zdrowia, rodzic musi dopilnować wszystkich formalności. Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia jest konieczne bez względu na sytuację życiową opiekuna. W zależności od statusu zmienia się wyłącznie sposób dostarczenia wniosku. 

Nie zawsze musisz stawić się osobiście w ZUS. Przykładowo: w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wystarczy zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego u pracodawcy. Szczegółowe informacje o tym, jak dopełnić formalności, znajdziesz w dalszej części artykułu.

Zgłoszenie dziecka do ZUS-u wiąże się z nabyciem publicznej opieki zdrowotnej. Oznacza to, że świadczenia, z których korzysta ubezpieczony, są finansowane z budżetu państwa. Comiesięczne składki dają prawo do pobierania darmowej: opieki lekarskiej i specjalistycznej, hospitalizacji, rehabilitacji czy też bezpłatnego leczenia stomatologicznego. Co ważne, dziecko zyskuje natychmiastową ochronę zdrowia, bez okresu karencji.  


Kiedy i jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia? 

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego należy do obowiązków rodziców. Wystarczy jednak, by tylko jeden z opiekunów wywiązał się z tej powinności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma dokładnie 7 dni na załatwienie formalności od momentu zaistnienia odpowiednich okoliczności. Oznacza to, że zgłoszenie dziecka do ZUS po urodzeniu powinno być priorytetem. Należy do obowiązków, z których należy się wywiązać w pierwszym tygodniu życia malucha.

W zależności od sytuacji zawodowej rodzica, istnieją trzy sposoby na to, jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia. Odpowiedni wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy, na ręce pracodawcy lub osobiście w ZUS. Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego nie wymaga skomplikowanych formalności. Sprawdź, w jaki sposób powinieneś dostarczyć wniosek!

Samodzielne zgłoszenie dziecka do ZUS-u

Jeżeli rodzic prowadzi własną działalność i samodzielnie odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne, ma obowiązek stawić się w ZUS-ie. Wcześniej musi wypełnić specjalny dokument ZCNA. Rubryki obejmują następujące dane członka rodziny: numer PESEL, nazwisko, imię, datę urodzenia, adres zamieszkania. 

Poprawnie uzupełniony formularz obowiązuje w przypadku zgłaszania noworodków, starszych dzieci oraz innych osób spokrewnionych lub spowinowaconych. 

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia u pracodawcy

Obowiązkowe składki zdrowotne obejmują między innymi rodziców, którzy pracują na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, stosunku służbowego czy pracy nakładczej. Każdy z tych przypadków umożliwia zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia u pracodawcy. Oznacza to, że rodzic musi jedynie przekazać dane osobowe malucha. Następnie zakład pracy ma obowiązek wypełnienia i przekazania specjalnego formularza ZCNA do ZUS.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego w urzędzie pracy

Trzecia metoda na to, jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia w ZUS-ie, dotyczy osób bezrobotnych. Jeżeli rodzic zarejestrował się w urzędzie pracy musi tam przekazać dane noworodka lub starszej pociechy do ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo niezbędne są:

  • wypełniony wniosek o zgłoszenie dziecka do ZUS,
  • skrócony akt urodzenia,
  • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni wyższej w przypadku pobierających naukę powyżej 18 roku życia.

Urząd pracy wypełni i przekaże formularz ZCNA do ZUS-u w imieniu zgłaszającego.

Dodatkowe ubezpieczenie dla dziecka. Czy warto je wykupić? 

Zgłoszenie dziecka do ZUS-u wiąże się z uzyskaniem dostępu do publicznej ochrony zdrowia. Dzięki niej otrzymujesz gwarancję bezpłatnej hospitalizacji, opieki lekarskiej, rehabilitacji oraz wielu innych podstawowych świadczeń. 

Podstawowy pakiet ZUS nie zawiera wielu przydatnych świadczeń, które zapewni prywatna polisa. Jeżeli chcesz mieć gwarancję, że Twoje dziecko otrzyma niezbędną pomoc specjalistów, zadbaj o dodatkowe ubezpieczenie dla dziecka w LINK4 Mama. 

NNW, czyli warto być gotowym na wszystko!

Dzięki polisie NNW możesz otrzymać dodatkowe świadczenie. Ten pakiet obejmuje świadczenia wypłacane w przypadku nieszczęśliwego wypadku, np. na terenie szkoły lub podczas zajęć pozaszkolnych. 

Upadek, ukąszenie owada, wybity ząb, skręcona kostka – takie sytuacja zdarzają się na porządku dziennym. Dodatkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków to budżet, który w awaryjnej sytuacji możesz wykorzystać na leczenie czy rehabilitację.

Pakiet Szybka Pomoc, czyli ekspresowa reakcja

Dodatkowe ubezpieczenie pomoże Ci również wspierać malucha podczas ewentualnego pobytu w szpitalu. W ramach pakietu Szybka Pomoc dla dziecka zyskasz pomoc w organizacji łóżka dla rodzica czy opiekuna w tej samej placówce, w której przebywa maluch, i pomożemy w spłacie tego wydatku do kwoty 1000 zł.

Dla każdego rodzica liczy się zarówno zdrowie dziecka, jak i jego komfort oraz prawidłowy rozwój. Dzięki polisie dziecko otrzyma pomoc w nauce w przypadku ponad 7-dniowej nieobecności w szkole z powodu nagłej choroby lub wypadku. W ramach pakietu Szybka Pomoc dla dziecka otrzymasz także wsparcie opiekuna, który wykupi za Ciebie leki, a następnie dostarczy pod wskazany adres. Dodatkowo LINK4 Mama odciąży Twój budżet domowy i pokryje wydatki związane z realizacją recepty nawet do 250 zł.

Assistance Zdrowie, bo choroby się zdarzają!

Zwróć uwagę również na pakiet Assistance Zdrowie. Dzięki niemu zyskujesz dodatkowe konsultacje telemedyczne z pediatrą zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia. Oprócz tego możemy zorganizować dla Was wizytę u specjalisty, a następnie pokryć połowę kosztów. Dzięki pomocy LINK4 Mama nie musicie obawiać się odległych terminów. 

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia. Zadbaj o malucha od pierwszych dni życia!

Każdy rodzic ma obowiązek ubezpieczyć swoje dziecko, a zgłoszenie dziecka do ZUS po urodzeniu powinno być priorytetem. Nie jest to skomplikowana ani czasochłonna procedura, jednak warto wiedzieć, jak powinna przebiegać. 


Oblicz składkę

Pamiętaj też, że podstawowe ubezpieczenie obejmuje wyłącznie publiczną ochronę zdrowia. Jeżeli chcesz zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo w przypadku nagłych wypadków czy choroby, warto wykupić dodatkową polisę. Zapoznaj się z naszą ofertą w LINK4 Mama dostępną na www.link4mama.pl i miej pewność, że w kryzysowej sytuacji możesz liczyć na naszą pomoc i wsparcie!

 

Mamo, chcesz zgłosić szkodę?

Zadzwoń pod numer!
Zadzwoń pod numer!
604 14 14 14
Pamiętaj, by przygotować wcześniej PESEL lub numer polisy.

Pamiętaj, by przygotować wcześniej PESEL lub numer polisy.