W życiu zdarzają się sytuacje, gdy niechcący wyrządzisz komuś szkodę. Prawo zobowiązuje Cię do jej naprawienia i to zawsze wiąże się z niespodziewanymi wydatkami. Jak chronić się na wypadek takich sytuacji? Dobrym rozwiązaniem jest wykupienie polisy OC w życiu prywatnym. Co obejmuje takie ubezpieczenie? Czy działa na podobnej zasadzie jak OC samochodowe? Wyjaśnimy to na przykładzie ubezpieczenia LINK4 Mama.

Polisa OC w życiu prywatnym – co to jest?

Kodeks Cywilny bardzo jasno określa, co dzieje się, gdy wyrządzisz komuś szkodę. Twoim obowiązkiem jest ją naprawić. W przepisach nie jest sprecyzowane w jaki sposób. Możesz to zrobić samodzielnie lub pokryć koszty prac – ważny jest efekt. W takich sytuacjach warto mieć wsparcie, aby nieszczęśliwe zrządzenie losu nie nadszarpnęło domowego budżetu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni w sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona osobom trzecim. Polisa obejmuje nie tylko ubezpieczonego, ale również osoby i zwierzęta domowe, nad którymi sprawuje on opiekę.

Zatem ubezpieczeniem objęta jesteś nie tylko Ty, ale również Twoje dzieci i pupile. Chodzi o to, aby w sytuacji szkody wyrządzonej innej osobie koszty jej naprawienia wzięło na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe. Naturalnie wysokość sumy gwarancyjnej, czyli kwoty, do jakiej odpowiada ubezpieczyciel, jest wskazana w umowie ubezpieczenia.

odpowiedzialnosc cywilna w zyciu prywatnym

OC w życiu prywatnym. Przed czym chroni?

Z zasady chodzi o to, aby nie ponosić kosztów finansowych za szkody, które niechcący wyrządzisz. Poza tym posiadając OC w życiu prywatnym, praktycznie nie bierzesz udziału w rozliczeniach z poszkodowanym. Środki na pokrycie szkód towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca Jemu, nie Tobie.

Warto zwrócić uwagę, jak działa OC w życiu prywatnym. Przykłady, które przytoczyliśmy powyżej, nie obrazują całego zakresu ubezpieczenia.

OC w życiu prywatnym obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku:

 • Posiadania i używania domu jednorodzinnego lub mieszkania (jak to rozumieć? Jeśli podczas prac przy domu uszkodzisz mienie sąsiada, otrzyma on odszkodowanie z Twojego OC);
 • posiadania zwierząt domowych,
 • korzystania z rowerów lub wózków inwalidzkich,
 • użytkowania małych jednostek pływających w celach rekreacyjnych,
 • używania modeli latających w celach rekreacyjnych.
 • amatorskiego uprawiania sportu,
 • korzystania z wynajętych pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych.

Wniosek z powyższego jest następujący – OC w życiu prywatnym LINK4 Mama chroni Cię w Twoim prywatnym czasie i podczas wykonywania różnych czynności. Ważny jest również obszar, bo przecież w XXI wieku nie spędzamy całego życia w jednej miejscowości. OC w życiu prywatnym obowiązuje na całym obszarze Europy. Co więcej, dotyczy to również szkód wyrządzonych przez osoby i zwierzęta, które pozostają pod Twoją prawną opieką. Dlatego podczas zagranicznych podróży nie tylko Ty, ale również Twoje dzieci objęte są ochroną ubezpieczeniową. Jest jednak kilka sytuacji, w których nie będziesz mogła liczyć na wypłatę odszkodowania za wyrządzone szkody.

odpowiedzialnosc cywilna w zyciu prywatnym

Kiedy OC w życiu prywatnym nie zadziała?

 • Jeśli szkodę wyrządzi pies rasy określonej jako agresywna, udomowione zwierzę dzikie lub Twoje pszczoły,
 • Pamiętaj, że OC w życiu prywatnym nie chroni Cię, gdy szkoda została wyrządzona w związku z wykonywaną przez Ciebie pracą zawodową. O ubezpieczenie w miejscu pracy powinien zadbać Twój pracodawca.
 • OC obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, nie odpowiadamy za szkody wyrządzone osobom bliskim np. domownikom.
 • Towarzystwo ubezpieczeniowe nie weźmie odpowiedzialności za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, podczas bójek i aktów przemocy. Wyjątkiem są szkody rzeczowe, które powstały w wyniku obrony koniecznej.
 • Polisa nie obejmuje przedmiotów należących do osób trzecich, które ubezpieczony przyjął na przechowanie lub do naprawy.
 • Jeśli w wyniku szkody zostaną zniszczone przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, zabytkowej lub archiwalnej.

Wyżej wymienione sytuacje to wyjątkowe zdarzenia, ale powinnaś o nich wiedzieć, decydując się na polisę OC w życiu prywatnym. Nie są to również wszystkie przypadki, kiedy OC nie zadziała - szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Wybierz OC w życiu prywatnym LINK4 Mama!

Wiesz już, co to jest OC w życiu prywatnym i jakie zdarzenia obejmuje. A czy wiesz, że jest to jedno z ubezpieczeń, które wchodzi w skład oferty LINK4 Mama? Jego zakres jest bardzo szeroki, a przede wszystkim bardzo dobrze dopasowany do trybu życia mamy. Dobrze skomponowane ubezpieczenie, które bierze pod uwagę różne ryzyka oraz oferuje praktyczną pomoc w różnych sytuacjach to polisa, którą powinna mieć każda mama.

Wiemy, że jesteś niezastąpiona, dlatego pomożemy Ci w razie nagłego wypadku i wypłacimy świadczenie z NNW, które pozwoli Ci szybciej wrócić do pełnej sprawności. Natomiast dzięki OC w  życiu prywatnym otoczymy opieką wszystkich, za których odpowiadasz – dzieciaki i zwierzaki domowe. W ramach tej polisy możesz ubezpieczyć siebie i rodzinę na wypadek różnych sytuacji. Chodzi o to, abyś mogła spokojnie zająć się tym, co ważne, nie przejmując się stanem domowych finansów.

Wypłacone odszkodowanie to dobre wsparcie Waszego budżetu w sytuacjach kryzysowych. Pieniądze są ważne, ale liczy się również realne wsparcie – dlatego oferujemy mamom do dyspozycji także polisę Assistance Zdrowie. Dzięki niej będziesz mieć dostęp do telefonicznej porady medycznej, szybką organizację wizyt lekarskich wraz z pokryciem 50% ich kosztów i wiele innych usług, które będą Ci przysługiwać w ramach ubezpieczenia LINK4 Mama.

odpowiedzialnosc cywilna w zyciu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Mamy wiedzą, że wielu wydarzeń nie da się przewidzieć. Są takie sytuacje w życiu, które zaskakują i przerażają. Zwykle przytrafiają się nam w najmniej odpowiednim momencie. Dlatego warto mieć wsparcie, które zapewni Ci spokój i możliwość, by skupić się na sprawach ważniejszych niż pieniądze.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które chroni Ciebie i Twoje dzieci jest jednym ze sposobów na spokojny sen. Jeśli nieumyślnie wyrządzicie szkodę obcej osobie, wówczas to my pokryjemy koszty jej naprawienia. Jest to rozwiązanie ze wszech miar korzystne, biorąc pod uwagę relatywnie niewielkie koszty polisy. Z drugiej strony ważne są również stosunki z sąsiadami i osobami z Twojego otoczenia. To my zajmiemy się pokryciem kosztów naprawienia szkody. Dzięki temu unikniesz stresujących sporów sąsiedzkich – uchronisz w ten sposób relacje, które są naprawdę bardzo ważne.

Oferta LINK4 Mama to kompozycja ubezpieczeń dedykowanych. Zostały stworzone z myślą o tym, jak w naszej rzeczywistości funkcjonują mamy i z czym muszą mierzyć się każdego dnia.


Oblicz składkę

Produkt OC w życiu prywatnym wchodzi w skład ubezpieczenia LINK4 Mama. Szczegółowe informacje sprawdź w OWU LINK4 Mama dostępnym na www.link4mama.pl

Mamo, chcesz zgłosić szkodę?

Zadzwoń pod numer!
Zadzwoń pod numer!
604 14 14 14
Pamiętaj, by przygotować wcześniej PESEL lub numer polisy.

Pamiętaj, by przygotować wcześniej PESEL lub numer polisy.