Płacz, symulowanie chorób i niechęć do nauki to tylko kilka zachowań, z którymi możesz się spotkać, gdy dziecko nie chce chodzić szkoły. Może się to przytrafić każdej rodzinie i dotyczy uczniów na każdym etapie edukacji. Pamiętaj, że psychika młodego człowieka jest bardzo delikatna i nakaz chodzenia do szkoły może przynieść fatalne skutki. Jednak dziecko musi spełniać obowiązek szkolny, a rolą rodziców jest tego dopilnowanie. Podpowiadamy, jak radzić sobie, gdy Twoje dziecko lub nastolatek nie chce chodzić do szkoły.

dzieci nie chcą chodzić do szkoły

Dlaczego dziecko nie chce chodzić do szkoły?

Żeby znaleźć rozwiązanie problemu, trzeba dojść do jego przyczyny. W przypadku, gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły, może być ich co najmniej kilka. Wymieńmy te najważniejsze.

 

Problemy z nauką – z tego powodu najczęściej dziecko nie chce chodzić do szkoły. Na początku nauki dzieci szczególnie mocno przeżywają porażki. Jeśli dziecko radzi sobie gorzej, niż rówieśnicy – odczuwa stres i wstydzi się swoich słabości. Kiedy nastolatek nie chce chodzić do szkoły z powodu braków, sytuacja jest nieco inna. Zwykle obawia się konsekwencji ze strony rodziców.

 

Złe relacje rówieśnicze – to druga przyczyna, która często wynika również z tej pierwszej. Dzieci, które słabiej się uczą, bywają wyśmiewane i spychane na margines grupy. Oczywiście nie zawsze tak jest, ale zdarza się to, szczególnie w najmłodszych klasach. Inną przyczyną może być również nieśmiałość i trudność w nawiązywaniu relacji z innymi. To również może stanowić wyjaśnienie, dlaczego dziecko nie chce chodzić do szkoły.

 

Bywają również sytuacje patologiczne jak znęcanie się, wymuszenia w szkole czy inne formy przemocy rówieśniczej. Niestety dzieci i młodzież są podatne na tego typu zachowania i jeśli nie zostaną one zauważone i wyeliminowane, mogą nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

Dziecko nie chce chodzić do szkoły – konsekwencje

W Polsce dzieci do 18. roku życia objęte są obowiązkiem szkolnym. Muszą uczęszczać do szkoły, ale mogą być również uczone w domu. W obu wypadkach odpowiedzialność za edukację dziecka ponosi rodzic. Co zrobić, gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły? Konsekwencje prawne są następujące – szkoła wysyła pisma do rodziców, a gdy to nie pomaga, władze samorządowe mogą nałożyć grzywnę.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami grzywna za nieobecność dziecka w szkole nadawana jest uznaniowo, w zależności od skali nieobecności ucznia. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustala, że jednorazowo kara za niechodzenie do szkoły może wynosić 10 tys. zł, a w sumie maksymalnie 50 tys. zł.

 

Jeśli dziecko, które uczęszcza do szkoły, opuszcza zajęcia, to po pierwsze często będzie miało braki w edukacji, które należy nadrobić. Poza tym, jeśli nieobecność nie jest uzasadniona chorobą, to opuszczenia ponad 50 procent zajęć skutkuje brakiem promocji do następnej klasy. Dziecko w takiej sytuacji jest niesklasyfikowane. Kiedy nastolatek nie chce chodzić do szkoły i wagaruje, to liczba nieusprawiedliwionych nieobecności wpływa na jego ocenę z zachowania.

Co zrobić, gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły?

Straszenie, karanie i stanowcze nakazy to najgorsze z możliwych rozwiązań. Najczęściej są skuteczne, ale długofalowe skutki ignorowania przyczyn mogą być opłakane.

 

Pierwszym krokiem jest szczera rozmowa z dzieckiem i ustalenie przyczyny. Jednak uwaga – jeśli w grę wchodzi na przykład znęcanie się przez rówieśników, dziecko może ukrywać prawdziwe powody swojej niechęci do uczęszczania do szkoły. Dlatego bardzo ważne, by szybko skontaktować się z placówką. Wychowawca powinien wiedzieć więcej na temat relacji rówieśniczych w grupie i zachowania dziecka w szkole.

 

Gdzie szukać pomocy, gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły? Pedagog szkolny nie jest jedynym rozwiązaniem. Możesz zasięgnąć porady również w prywatnym gabinecie. Praca z pedagogiem szkolnym, którego dziecko zna, niesie za sobą ryzyko, że nie będzie do końca szczere.

 

Jeśli przyczyną, która powoduje, że dziecko nie chce chodzić do szkoły, jest nauka, to najczęściej wystarczy dziecku pomóc. Badania wykazują, że poświęcamy dzieciom coraz mniej uwagi, warto to przemyśleć. Może wspólne odrabianie lekcji i większa uważność pomogą dziecku przezwyciężyć problemy z nauką. Poza tym są jeszcze korepetycje i dodatkowe zajęcia. To dobre rozwiązanie, gdy chcesz, aby Twoje dziecko szybko wyrównało braki i poprawiło oceny.

Nastolatek nie chce chodzić do szkoły

Nastolatek nie chce chodzić do szkoły

W szkole podstawowej wizyta rodzica u wychowawcy lub pedagoga szkolnego to wyraz troski. Próby porozumienia się z innymi rodzicami w kwestiach spornych związanych z dziećmi również są naturalne. Niestety w szkole średniej te metody mogą okazać się przez dziecko nieakceptowane i tylko pogłębiać problem.

 

W przypadku nastolatków potrzebna jest przede wszystkim rozmowa w domu i próba wyjaśnienia sytuacji. Jeśli przyczyną, dla której nastolatek nie chce chodzić do szkoły, są problemy w nauce, to problem mogą rozwiązać korepetycje. Natomiast w przypadku złych relacji rówieśniczych problem będzie znacznie trudniejszy do rozwiązania. Większość dzieci w tym wieku nie chce, by rodzice ingerowali w ich prywatne życie.

 

Co zrobić, jak dziecko nie chce chodzić do szkoły? Pamiętaj, że jeśli sytuacja nie zmienia się mimo Twoich starań i chęci pomocy, możesz sięgnąć po rozwiązanie radykalne. Zmiana szkoły bywa często najlepszym lekarstwem na problemy z rówieśnikami i niechęć do chodzenia do szkoły. Choć wiąże się ze stresem i koniecznością wyrównywania różnicy programowej, to zmiana środowiska bywa dobrym rozwiązaniem.

 

W nowej szkole dziecko będzie mieć innych nauczycieli i innych kolegów. Jeśli dostanie od Ciebie odpowiednie wsparcie, zaaklimatyzuje się bardzo szybko. Najczęściej okazuje się, że nasz modelowy uczeń w nowej grupie rówieśniczej znajdzie przyjaciół, spokój i akceptację. Pamiętaj, że problemy z nauką również mogą wynikać z podejścia nauczycieli. Często okazuje się, że po zmianie szkoły dziecko ma lepsze stopnie, a lęk przed chodzeniem na lekcje zmienia się w entuzjazm.

Dziecko nie chce chodzić do szkoły – podsumowanie

 

Zdajemy sobie sprawę, że w życiu rodzinnym zdarzają się sytuacje, w których rodzice potrzebują wsparcia. Gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły, rodzice starają się pomóc, ale nie zawsze są w stanie sami rozwiązać wszystkie problemy. Dlatego stworzyliśmy pakiet ubezpieczeniowy LINK4 Mama, w ramach którego możesz otrzymać pomoc prawną oraz dostęp do konsultacji z lekarzem pediatrą. Natomiast wybierając pakiet LINK4 Dziecko, Twoja pociecha może skorzystać z konsultacji u psychologa.

    

 

 

Oblicz składkę

 

 

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach  sprawdź w OWU Mama i OWU Dziecko dostępnymi na www.link4mama.pl

 

Mamo, chcesz zgłosić szkodę?

Zadzwoń pod numer!
Zadzwoń pod numer!
604 14 14 14
Pamiętaj, by przygotować wcześniej PESEL lub numer polisy.

Pamiętaj, by przygotować wcześniej PESEL lub numer polisy.